Categories:

Celebrating local community sustainability action! 

Saturday 30 October, 10-2 @ West House 

Local people, local projects, local food, sharing together 

Come and find out what’s happening locally & find out more about  

 • the new Benthyg in Penarth,  
 • Penarth Growing Community & Growing Together Network,  
 • Plastic Free Penarth 
 • Penarth Tree Forum and Penarth Climate Action

Plus Piotr’s Stol coffee, Amanda’s Microgreens, and local homemade allotment jam for a donation!  

 • Plant sale 
 • Compost demo 
 • Talks about growing veg 
 • Seed, plant & crop swap 

Gŵyl Gymuned Penarth 

Dathlu gweithredu cynaliadwyedd cymunedol lleol! 

Dydd Sadwrn 30 Hydref, 10-2 @ West House 

Pobl leol, prosiectau lleol, bwyd lleol, rhannu gyda’n gilydd 

Dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn lleol a darganfod mwy am 

 • Benthyg newydd Penarth, 
 • Rhwydwaith Tyfu Cymunedol a Thyfu Gyda’n Gilydd Penarth, 
 • Penarth Di-Blastig 
 • Fforwm Coed Penarth a Gweithredu Hinsawdd Penarth. 

Ynghyd â choffi Stol Piotr, Microgreens Amanda, a jam rhandir cartref lleol am rodd! 

Gweithgareddau: 

 • Gwerthu planhigion 
 • Demo compost 
 • Sgyrsiau am dyfu llysiau 
 • Cyfnewid hadau, planhigion a chnydau 

Tags:

Comments are closed