Penarth Together for the Climate

A conversation hosted by Gwyrddio Penarth Greening and Stanwell Road and Eden Baptist Churches’ Social Justice group

As part of Wales Climate Week, we hosted a conversation with the local community to discuss how we can tackle climate change in Penarth, in a fair way. We know that climate change will impact on different people, in different ways, and we wanted to hear from as many people as possible about how you think climate change will affect you and what should be done to support a just transition.

You can read the feedback from the event below. Or download a pdf version of the document.

If you’d like more info, do get in touch at gwyrddio.penarth.greening@gmail.com

Penarth Ynghyd am yr Hinsawdd

Sgwrs sy’n cael ei chynnal gan Gwyrddio Penarth Greening a grŵp Cyfiawnder Cymdeithasol Eglwysi Bedyddwyr Eden a Stanwell Road

Fel rhan o Wythnos Hinsawdd Cymru, rydym yn trefnu sgwrs gyda’r gymuned leol i drafod sut y gallwn fynd i’r afael â newid hinsawdd ym Mhenarth, mewn ffordd deg. Gwyddom y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar wahanol bobl, mewn ffyrdd gwahano, ac rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl am sut y credwch y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnoch chi a beth y dylid ei wneud i gefnogi gweithredu mewn ffordd teg.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar/trwy gwyrddio.penarth.greening@gmail.com